Archiwa tagu: Faza kompletacji

Faza kompletacji w procesie magazynowania

Kompletacja jest jedną z najbardziej ważnych operacji procesu magazynowego. W jej wyniku następuje sformowanie takiego zestawu dóbr materialnych , który odpowiada określonemu zamówieniu odbiorcy.

Z punktu widzenia miejsca kompletowania istnieją dwa rozwiązania techniczno-organizacyjne: kompletowanie w miejscu składowania i kompletowanie na wyodrębnionej do tego celu powierzchni  poza miejscem składowania.

Kompletowanie w miejscu składowania stosuje się wówczas, gdy przeciętna ilość wyrobu pobieranego z gniazda zgodnie z zamówieniem jest mała w stosunku do  całkowitego zapasu znajdującego się w gnieździe albo wymagany jest krótki czas realizacji zamówienia lub występują częste zamówienia ekspresowe.

Kompletowanie na wyodrębnionej do tego celu powierzchni stosuje się w pozostałych przypadkach oraz, gdy wymagana jest wysoka wydajność kompletacji. Ma to miejsce przy dużej liczbie zamówień równoczesnych.