Archiwa tagu: Koszty magazynowania a liczba magazynów

Koszty magazynowania a liczba magazynów

Bardzo ważną decyzją w odniesieniu do logistyki dystrybucji jest ustalenie liczby i rozmieszczenia przestrzennego magazynów. Tego typu decyzja pociąga za sobą powstawanie dwóch rodzajów kosztów: utrzymania zapasów i przeładunków oraz dostarczenie towarów z magazynu do klienta. Między tymi kosztami zachodzi pewnego rodzaju substytucja, tzn. gdy jeden z nich maleje, drugi rośnie.

Przykładowo, jeśli zmaleją koszty utrzymania magazynów (zmniejsza się ich liczebność) rosną koszty dostaw, ponieważ zwiększa się odległość od odbiorców, zwłaszcza, gdy są oni rozproszeni przestrzennie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę i rodzaj magazynów, przedsiębiorstwa mają kilka alternatywnych rozwiązań.

Pierwszy wariant sugeruje zastosowanie rozbudowanej struktury magazynowej, począwszy od magazynów zakładowych , poprzez duże jednostki centralne, sieć składów regionalnych, oraz znaczną liczbę magazynów lokalnych.

Drugie rozwiązanie polega na ograniczeniu liczby składów przyzakładowych oraz rezygnacji ze szczebla regionalnego.

Następny wariant zakłada tylko dwa ogniwa, a mianowicie magazyny lokalne i centralne.

Czwartym, najprostszym rozwiązaniem są bezpośrednie dostawy z magazynów centralnych do klienta.

Wynika z tego, że istnieją dwie podstawowe tendencje: centralizacji bądź decentralizacji sieci magazynowej.

Wybór konkretnego rozwiązania zależy więc od określonych czynników. Istotniejsze z nich prezentuje poniższa tabela.

Tabela. Kryteria wyboru sieci magazynowej

 

KRYTERIA

 

TENDENCJA DO CENTRALIZACJI

 

TENDENCJA DO DECENTRALIZACJI

  1.   Asortyment
  2.   Wymagany czas dostawy
  3.   Wartość produktu
  4.   Koncentracja miejsc produkcji (dostawców)
  5.   Struktura klientów
  6.   Specyfika narodowa

(np. przepisy, tradycje)

Szeroki

Dłuższy

Wysoka

 

Jedno   źródło

Homogeniczna lub kilku dużych

Niskie

Wąski

Krótszy

Niska

 

Wiele źródeł

Niehomogeniczna lub kilku małych

Wysokie

Źródło: Ch. Schulte, op. cit., s. 225.