Archiwa tagu: Magazyny transportu i spedycji

Magazyny transportu i spedycji

praceMagazyny transportu i spedycji tworzone są w jednostkach gospodarczych zajmujących się przewozem lub organizacją przewozu ładunków, które nie stanowią ich własności.  magazynach tych są przechowywanie przesyłki, które nie mogą być przewiezione bezpośrednio od dostawcy do odbiorcy z powodu konieczności skompletowania ładunku zbiorczego, oczekiwania na odpowiedni środek transportu. Magazyny takie posiada poczta, PKS, PKP, LOT oraz przedsiębiorstwa spedycyjne. Przechowywanie ładunków w magazynach tych przedsiębiorstw jest na ogół okresowe z wyjątkiem niektórych w portach morskich przeznaczonych do specjalnych celów np. dojrzewania owoców, czy stopniowej dystrybucji towarów importowanych na rynek wewnętrzny.

Według kryterium organizacji i rozmieszczenia rozróżnia się  magazyny:[1]

a)   główne

b)  wydziałowe

c)   oddziałowe

Ze względu na kryterium formy fizycznej rozróżniamy magazyny:[2]

a)   otwarte (place)

b)  półotwarte (wiaty)

c)   zamknięte (zamknięte pomieszczenia)

Innym podziałem jest podział  magazynów na:

a)   uniwersalne

b)  specjalne (chłodnie, składy celne, magazyn polowe)

Ze względu na formę własności można wyodrębnić magazyny:

a)   publiczne

b)  własne

c)   kombinowane


[1] Z. Dudziński, Organizacja gospodarki…, op. cit., s.82.

[2] Z. B. Szałek, Logistyka…, op. cit., s. 112.