Archiwa tagu: Zakres spraw związanych z gospodarką magazynową

Zakres spraw związanych z gospodarką magazynową

Do podstawowych zadań związanych z gospodarka magazynową należą:

 1. Przyjmowanie dostaw do magazynów zgodnie z wcześniej złożonymi zamówieniami.
 2. Przyjmowanie dostaw na stan magazynowy po uprzednim odbiorze jakościowym.
 3. Prawidłowe składowanie i przechowywanie dostaw.
 4. Wydawanie z magazynu surowców i materiałów zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami.
 5. Prowadzenie analiz i kontroli zużycia surowców i materiałów w Spółce.
 6. Prowadzenie okresowych analiz z zakresu gospodarki materiałowej pod kątem zapasów magazynowych i okresów ważności technicznej.
 7. Opracowywanie wykazów surowców i materiałów zbędnych i nadmiernych i ich upłynnienia.
 8. Zagospodarowywanie i sprzedaż materiałów odpadowych.
 9.  Gospodarka opakowaniami zwrotnymi.
 10. Prowadzenie analiz i sprawozdawczości dla potrzeb jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.
 11. Realizacja ustalonej przez Zarząd Polityki Jakości

Schemat 1: Struktura organizacyjna Działu Gospodarki Materiałowej

mgr

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z fabryki