Zakres spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zakupów

Do podstawowych zadań Działu Gospodarki Materiałowej w tym zakresie należy:

  1. Ustalanie potrzeb materiałowych, w oparciu o wewnętrzne zapotrzebowania, dla zabezpieczenia zadań produkcji podstawowej, pomocniczej i remontów.
  2. Sporządzanie rocznych i kwartalnych planów zaopatrzenia oraz terminowa i rytmiczna ich realizacja.
  3. Przygotowywanie i opracowywanie umów na dostawy.
  4. Zbieranie, analizowanie ofert i negocjowanie cen oraz warunków dostaw.
  5. Wybór dostawcy.
  6. Składanie zamówień i uzyskanie potwierdzeń na złożone zamówienia:
  7. Organizowanie transportu dostaw.
  8. Składanie reklamacji na dostawy wadliwe.